МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

conference ivanofranc

Науково-практична конференція з міжнародною участю
“Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології”

1-3 лютого 2017 року (Івано-Франківська область, м. Яремче)

Голова оргкомітету:
зав. каф. онкології ІФНМУ
Крижанівська Анна Євстахіївна, е-mail: anna.nivska@gmail.com

Відповідальні з питань розміщення та проїзду звертатися до:
Бажан Олена Іванівна, тел. 0669050135, е-mail: olenabazan81@gmail.com
Гірна Галина Анатоліївна, тел. 0665138700
Просимо підтвердити свою участь в конференції до 20 січня 2017 р. – вказати дату та час приїзду для організації зустрічі.
Технічним організатором конференції є ТОВ “Новий Стандарт ділових подорожей”

Конференція внесена як офіційний захід до галузевого Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій 2017 року.
Запрошення від Оргкомітету конференції є підставою для відрядження.

У Вас буде можливість:
● ознайомитися з новими аспектами хірургічного лікування в онкології
● отримати сертифікат учасника
● ознайомитись з виставкою фармацевтичних фірм

Для реєстрації на конференцію потрібно заповнити форму з 04.01.2017р. по 20.012017р.: 

Реєстрація на конференцію відбудеться 1 лютого 2017 року (14.00-20.00) та 2 лютого 2017 року (7.30-9.30) у конференц-залі санаторію “Карпати” (м. Яремче, вул. Петраша, 30).
Реєстраційний внесок – 500 грн. (кошти просимо перераховувати на картку Приват Банку (VISA, 4149497835604697 Гірна Галина Анатоліївна)

9.30-10.00 Відкриття конференції
Привітання учасників конференції ректора ІФНМУ – проф. Рожка М.М., голови Національної асоціації онкологів України - чл.-кор. НАМН України, проф. Думанського Ю.В., директора обласного департаменту охорони здоров’я – Матейка М.Ф., головного лікаря ПКОЦ – заслуженого лікаря України Романчука В.Р.

Пленарне засідання
(головуючі – акад. Чехун В.Ф., чл.-кор Думанський Ю.В., проф. Колеснік О.О., проф. Ковальов О.О., Романчук В.Р, д.м.н. Крижанівська А.Є.)
2.02.2017 року, 10.00-12.30 (зал № 1)

10.00-10.15 Сучасний алгоритм молекулярної діагностики для вибору оптимального методу хірургічного втручання – академік НАН України, проф. Чехун В.Ф. (м. Київ)
10.15-10.30 Сучасні підходи до хірургічного лікування раку шлунка – член-кореспондент НАМН України, проф. Думанський Ю.В. (м. Ліман, Донецька область)
10.30-10.45 Сучасна тактика лікування раннього і поширеного раку прямої кишки – проф. Колеснік О.О. (м. Київ)
10.45-11.00 Онкохірургія в постгеномній постіндустріальній ері – проф. Ковальов О.О. (м. Запоріжжя)
11.00-11.15 Можливості хірургічного лікування метастазів головного мозку – проф. Розуменко В.Д. (м. Київ)
11.15-11.30 Національна асоціація онкологів України. Передумови створення та перспективи розвитку – Безносенко А.П. (м. Київ)
11.30-11.45 Роль і місце хірургічних методів у лікуванні хворих на меланому шкіри – проф. Галайчук І.Й. (м. Тернопіль)
11.45-12.00 Медико-організаційні підходи до управління якістю у онкологічному диспансері / центрі – проф. Дубініна В.Г., проф. Котуза А.С. (м. Київ)
12.00-12.30 Дискусія, обговорення

12.30-13.30 Обід

15.00-16.00 Засідання Проблемної комісії “Онкологія” МОЗ та НАМН України та нарада завідувачів кафедрами онкології (зал № 3)

16.00-17.30 Засідання правління національної асоціації онкологів України (зал № 3)

Секція – абдомінальна хірургія
(головуючі – проф. Колєснік О.О., чл.-кор. Думанський Ю.В.,
д.м.н. Кіркілевський С.І., д.м.н. Крижанівська А.Є.)
2.02.2017 року, 13.30-17.00 (зал № 1)

13.30-13.45 Лапароскопічні резекції печінки при первинних та метастатичних пухлинах – к.м.н. Лукашенко А. (м. Київ)
13.45-14.00 Мультивісцеральні резекції в хірургії пухлин шлунково-кишкового тракту – проф. Фецич Т.Г. (м. Львів)
14.00-14.15 Великі резекції печінки – методики розсічення паренхіми – PhD Andrzei Komorowski (м. Краків, Польша)
14.15-14.30 Лапароскопія в лікуванні раку прямої кишки – Безносенко А.П. (м. Київ)
14.30-14.45 Стандарти хірургічного лікування раку шлунка – к.м.н. Кондрацький Ю.М. (м. Київ)
14.45-15.00 Вплив розширеної лімфодисекцій на виживанність хворих на місцеворозповсюджений рак шлунку – Машуков А. О. (м. Одеса)
15.00-15.15 Комбіновані операції при колоректальному раку – к.м.н. Приймак В.В. (м. Київ)
15.15-15.30 Лапароскопічний метод лікування раку підшлункової залози. проф. Тобіас Кек, PhD Г. Лапшин (м. Любек, Німеччина)
15.30-15.45 Лапароскопічна гастректомія з D2-лімфодисекцією в хірургії раку шлунка – к.м.н. Байдо С. (м. Київ)
15.45-16.00 Колоректальний рак , ускладнений кишковою непрохідністю. Чи існує проблема забезпечення радикалізму на хірургічному етапі комплексного лікування? - д.м.н. Жильчук В.Є. (м. Рівне)
16.00-16.15 Порівняльна характеристика коаптивних методів коагуляції при відкритих та лапароскопічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань органів черевної порожнини в аспекті прицезійності, абластичності та безпечності – д.м.н. Сухін І.А. (м. Київ)
16.15-16.30 Досвід застосування гіпертермічної хіміоперфузії в комбінації з циторедуктивною операцією в лікуванні поширених пухлин черевної порожнини – Максимовський В.Є. (м. Одеса)
16.30-16.45 Застосування антигіпоксантно-антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні гострої кишкової непрохідності – д.м.н. Скрипко В.Д. (м. Івано-Франківськ)
16.45-17.00 Дискусія, обговорення

Секція – хірургія молочної залози та щитоподібної залози
(головуючі – проф. Смоланка І.І., д.м.н. Скрипко В.Д., секретар – Андріїв А.В.)
2.02.2017 року, 13.30-17.00 (зал № 2)

13.30-13.45 Сучасна тактика хірургічного лікування раку грудної залози – проф. Смоланка І.І. (м. Київ)
13.45-14.00 Індивідуальний підхід до виконання органозберігаючих та реконструктивно-відновлювальних оперативних втручань в онкомамології - к.м.н. Заволока О.В. (м. Одеса)
14.00-14.15 Реконструктивно-відновні операції у хворих на рак молочної залози. Чи можлива їх інтеграція в програму комплексного лікування даної патології ? - Курушина Л.Г. (м. Рівне)
14.15-14.30 Післяопераційні ускладнення при радикальній хірургії раку молочної залози. Профілактика та лікування сером: літературні дані та власний досвід – Зотов О.С. (м. Київ)
14.30-14.45 Місцеві клапті в онкопластичній органозберігаючій хірургії раку молочної залози. Тактика та техніка операцій – Жигулін А.В. (м. Київ)
14.45-15.00 Післяопераційне медикаментозне лікування раку грудної залози – доц. Шпарик Я.В. (м. Львів)
15.00-15.15 Хірургічні методи оптимізації лікування місцево-розповсюджених форм раку молочної залози – Бондар О. В. (м. Одеса)
15.15-15.30 Важливість контролю якості визначення прогностичних і придиктивних маркерів в раках молочної залози для клінічного онколога – к.м.н. Селезньов О.О. (м. Київ)
15.30-15.45 Значення локорегіонарного лікування первинно-метастатичного раку молочної залози – Любота Р.В. (м. Київ)
15.45-16.00 Одномоментна реконструкція в комплексному лікуванні раку молочної залози. Тактика та досвід лікарні LISOD – Жигулін А.В. (м. Київ)
16.00-16.15 Профілактика та комплексне лікування післяопераційного гіпопаратиреозу – Пасько А.Я. (м. Івано-Франківськ)
16.15-16.30 Рецидивний медулярний рак щитоподібної залози, погляди на проблему – Бойко Н.І. (м. Львів)
16.30-16.45 Цитологічна діагностика - перший крок у визначенні адекватної хірургічної тактики новоутворень щитоподібної залози. Досягнення та перспективи – к.м.н. Зелінська А.В. (м. Київ)
16.45-17.00 Дискусія, обговорення

18.00 Товариська вечеря

Секція – онкоурологія
(головуючий – проф. Стаховський Е.О., секретар – Вальчишин М.П.)
3.02.2017 року, 10.00-13.00 (зал № 3)

10.00-10.15 Шляхи попередження нефректомій. “Збережемо нирки – попередимо інвалідизацію” – проф. Стаховський Е.О. (м. Київ)
10.15-10.30 Тактика лікування хворих з ятрогенними пошкодженнями сечовивідних шляхів – к.м.н. Кононенко О.А. (м. Київ)
10.30-10.45 Лімфаденектомія в хірургічному лікуванні місцево-поширеного та метастатичного раку нирки. Аналіз доцільності – Ковальський В.В. (м. Львів)
10.45-11.00 Уротеліальний рак – нова тактика оперативного лікування – Пікуль М.В. (м. Київ)
11.00-11.15 Сучасні підходити до хірургічного лікування раку нирки – Дійчук Ю.П. (м. Львів)
11.15-11.30 Циторедуктивна резекція нирок –– к.м.н. Кононенко О.А. (м. Київ)
11.30-11.45 Роль хірургічного лікування в сучасній онкоурології– проф. Стаховський Е.О. (м. Київ)
11.45-12.00 Дискусія, обговорення

12.00-13.00 Кава-брейк

Секція – торакальна хірургія
(головуючі – д.м.н. Верещако Р.І., проф. Кіркілевський С.І., секретар – Бойко В.В.)
3.02.2017 року, 10.00-15.00 (зал № 2)

10.00-10.15 Реконструктивна трахеобронхіальна хірургія в онкології – д.м.н. Верещако Р.І. (м. Київ)
10.15-10.30 Органозберігаючі операції в торакальній хірургії – проф. Висоцький А.Г. (м. Київ)
10.30-10.45 50-річний досвід лікування хворих на рак стравоходу – проф. Кіркілевський С.І. (м. Київ)
10.45-11.00 Малоінвазивна хірургія раку стравоходу – к.м.н. Байдо С. (м. Київ)
11.00-11.15 Хірургічні особливості лікування раку шлунка з розповсюдженням на стравохід – к.м.н. Кондрацький Ю.М. (м. Київ)
11.15-11.30 Застосування методу радіочастотної абляції в лікуванні метастатичних плевритів – Севергін В.Є. (м. Одеса)
11.30-11.45 Інноваційні методики хірургічного лікування раку стравоходу – Урсол Г. М. (м. Кіровоград)
11.45-12.00 Дискусія, обговорення

12.00-13.00 Кава-брейк

13.00-13.15 Реконструктивно-пластичні оперативні втручання в комплексному лікуванні хворих на злоякісні пухлини грудної стінки – Борисюк Б.О. (м. Київ)
13.15-13.30 Визначення чутливості до анті PD-L1 терапії при недрібноклітинному раку легенів – Кошик О.О. (м. Київ)
13.30-13.45 Висока ефективність хірургічного лікування раку легені в розрізі аналізу загальної виживаності хворих – д.м.н. Лисенко С.А. (м. Вінниця)
13.45-14.00 Перший досвід виконання відеоасистованих резекцій легені у Вінницькій області – к.м.н. Притуляк С.М. (м. Вінниця)
14.00-14.15 Роль ПЕТ-КТ дослідження в уточненні тактитки комбінованого та комплексного лікування злоякісної тімоми міжстіння – Войтко О.В. (м. Київ)
14.15-15.00 Дискусія, обговорення

Секція – онкогінекологія
(головуючі – д.м.н. Свінціцький В.С., д.м.н. Крижанівська А.Є.)
3.02.2017 року, 10.00-15.00 (зал № 1)

10.00-10.15 Комбіновані операції при раку яєчників – д.м.н. Свінціцький В.С. (м. Київ)
10.15-10.30 Сучасні аспекти лікування рецидивів раку шийки матки - к.м.н. Лукянчук О.В. (м. Одеса)
10.30-11.00 Лімфодисекція в комплексному лікуванні раку яєчника За і Проти – с.н.с. Неспрядько С.В., Зелінський А.І., к.м.н. Ткаля Ю.Г. (м. Київ)
11.00-11.15 Лапароскопія в онкогінекології: власний досвід впровадження – Костіков В.В. (м. Київ)
11.15-11.30 Результати комбінованих операцій у хворих на рак яєчника – д.м.н. Крижанівська А.Є. (м. Івано-Франківськ)
11.30-11.45 Радикальні лапароскопічні операції в онкогінекології – к.м.н. Байдо С.В. (м. Київ)
11.45-12.00 Дискусія, обговорення

12.00-13.00 Кава-брейк

13.00-13.15 Диференційовані підходи до органозберігаючого хірургічного лікування раку шийки матки – к.м.н. Лигирда Н.Ф. (м. Київ)
13.15-13.30 Лапароскопічна екзентерація тазу – наша техніка та аналіз ускладнень – к.м.н. Байдо С.В. (м. Київ)
13.30-13.45 Комбіноване лікування поширеного раку шийки матки. Роль ангіогенезу. – д.м.н. Володько Н.А. (м. Львів)
13.45-14.00 Brachyterapia jako alternatywa leczenia operacyjnego w wybranych sytuacjach klinicznych – dr med. Jarosław Łyczek
14.00-15.00 Дискусія, обговорення


Науково-практичний семінар
«Онкологія молочної залози: від профілактики та раннього виявлення до ефективного лікування»

3.02.2017 року, 09.00-17.00 (готель «Radisson Blu Resort», Буковель)

09:00-12:00 Дискусійний клуб за участі гінекологів, мамологів та ендокринологів - Смоланка І.І. (м.Київ), Ковальов О.О. (м.Запоріжжя),Татарчук Т.Ф. (м. Київ), Камінський В.В.(м.Київ), Паньків В.І.(м.Київ).
Розгляд основних питань із голосуванням та обговоренням експертами:
- Організаційні аспекти підвищення доступності та якості мамологічного скринінгу: аналізуємо минуле, модифікуємо майбутнє
- Масталгія: симптом, діагноз або «жіночий каприз». Як уникнути гіпердіагностики і не пропустити РМЗ
- Порушення менструального циклу і захворювання молочних залоз: складний вибір мамопротективної терапії
- Виявлення, консультування та лікування пацієнток із спадковими пухлинними синдромами в гінекології: що потрібно знати практикуючому гінекологу та мамологу
- Ендокринопатії та захворювання молочних залоз: причинно-наслідкові зв'язки розвитку і рецидиву РМЗ
- Допоміжні репродуктивні технології і РМЗ
- Вагітність і РМЗ: «до», «під час» і «після»
- Жінка на прийомі у гінеколога після РМЗ.

12:00-13:00 кава-брейк
13:00-14:00 Епігенетика раннього канцерогенезу молочних залоз у пацієнток з гіперпластичними процесами в репродуктивних органах - Потапов В.О. (м. Дніпро)
14:00-17:00 Майстер-клас практикуючих експертів: «Захворювання молочних залоз у різні вікові періоди життя жінки: діалог гінеколога і мамолога» - к.м.н. Єфіменко О.О. (м. Київ), к.м.н. Машталер В.Є. (м. Дніпро)
17.00-18.00 Закриття конференції.
Прийняття резолюції конференції.