Ковальов О.О., д.мед.н, професор, головний експерт МОЗУ за фахом "Онкологія", зав. кафедри онкології ЗМАПО "Задачі та перспективи онкохірургії в постіндустріальній інформаційній ері"
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)