Розуменко В.Д., д.мед.н, проф., головний онконейрохірург НАМНУ, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України "Сучасні можливості хірургічного лікування метастатичних пухлин головного мозку".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)