Крижанівська А.Є., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету "Результати комбінованих операцій у хворих на рак яєчника".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)