Шпарик Я.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Д.Галицького, зав. відділенням хіміотерапії ЛДОРЛДЦ "Алгоритм лікування гормоночутливих пухлин РМЗ".

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)