Кондрацький Ю.М., канд.мед.наук, завідувач відділенням пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку "Стандарти хірургічного лікування раку шлунка".

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)