Жигулін А.В., хірург-онколог, завідувач центром сучасної мамології та операційно-хірургічним відділенням LISOD "Одномоментна реконструкція в комплексному лікуванні раку молочної залози. Тактика та досвід лікарні LISOD".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)