Ковальов О.О., д.мед.н, проф., зав. кафедри онкології ЗМАПО, головний експерт МОЗ України за фахом "Онкологія": От онкобиограмм профессора Гнатышака к персонифицированному лечению рака – на закате эмпирической химиотерапии.

Науково-практична конференція «Еволюція поглядів А.І. Гнатишака у клінічній онкології» з нагоди 100-річного ювілею з дня народження завідувача кафедри онкології ЛНМУ професора А.І.Гнатишака