Шпарик Я.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Д.Галицького, зав. відділенням хіміотерапії ЛДОРЛДЦ "Ідеї проф. А.І. Гнатишака і сучасна гормонотерапія раку грудної залози".

Науково-практична конференція «Еволюція поглядів А.І. Гнатишака у клінічній онкології» з нагоди 100-річного ювілею з дня народження завідувача кафедри онкології ЛНМУ професора А.І.Гнатишака