"Цитологічна диференційна діагностика реактивних та злоякісних уражень мезотелія". Мариненко С.В., співроб. науково-дослідної лабораторії клінічної цитології Національного інституту раку.

VII Міжнародний медичний форум Інновації в медицині - здоров'я нації. VI Міжнародний медичний конгрес. Науково-практична конференція "Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин"