"Застосування бісфосфонатів для профілактики кісткових метастазів у хворих на нирковоклітинний рак". Бойчук С.І., співроб. науково-дослідного відділення онкоортопедії, м’яких тканин і шкіри Національного інституту раку.

VII Міжнародний медичний форум Інновації в медицині - здоров'я нації. VI Міжнародний медичний конгрес. Науково-практична конференція "Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин"