"Детская онкология в Украине: Проблемы и перспективы". Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО

Матеріали НПК "70 років онкологічної служби м. Києва, історія досягнень та перспективи розвитку"