Прийом гіполіпідемічних препаратів під час проведення ад'ювантної гормонотерапії знижує ризик рецидиву у хворих на ранній рак грудної залози

Прийом гіполіпідемічних препаратів під час проведення ад'ювантної гормонотерапії знижує ризик рецидиву захворювання у хворих на рак грудної залози (РГЗ). Такі результати були опубліковані Borgquist S. і співавторами в журналі Journal of Clinical Oncology.
Аналіз був виконаний у пацієнток, які взяли участь в клінічному дослідженні BIG 1-98.
В цілому в дослідженні BIG 1-98, проведеному з 1998 по 2003 рр., взяли участь 8010 хворих на ранній гормонозалежним інвазивних РГЗ, що знаходяться в постменопаузі. Протягом 5 років пацієнтки отримували гормонотерапію тамоксифеном/летрозолом в моно режимі або послідовно (тамоксифен з переходом на летрозол або летрозол з подальшою терапією тамоксифеном). Рівень холестерину і прийом гіполіпідемічних препаратів оцінювалися на момент початку лікування, а потім кожні 6 місяців протягом 5,5 років.
Відповідно до отриманих результатів рівень холестерину знижувався при терапії тамоксифеном і відновлювався до вихідного рівня після її завершення. Він не залежав від того, призначався тамоксифен один або до/після терапії летрозолом. Прийом летрозола (в монорежимі, до/після призначення тамоксифена) не впливав на рівень холестерину.
З 5944 хворих, які увійшли в аналіз, 789 пацієнток почали отримувати гіполіпідемічні препарати під час проведення гормонотерапії. З них 318 перебували в групі монотерапії летрозолом, 189 - в групі послідовної терапії тамоксифеном і летрозолом, 176 - в групі послідовної терапії летрозолом і тамоксифеном і 106 - в групі монотерапії тамоксифеном.
За даними багатофакторного аналізу, проведеного в групі хворих, які не отримували гіполіпідемічні препарати, призначення останніх в значній мірі сприяло збільшенню безрецидивної виживаності (HR = 0,79; p = 0,01), а також збільшувало час до розвитку рецидиву (HR = 0,76 ; p = 0,02) і час до розвитку віддалених метастазів (HR = 0,74; p = 0,03).
В цілому 637 пацієнток стали приймати гіполіпідемічні препарати до початку проведення гормонотерапії. За даними багатофакторного аналізу у цієї групи хворих показник безрецидивнї виживаності був вищим (HR = 0,82; p = 0,04). Перевага в часі до розвитку рецидиву, а також часу до розвитку віддалених метастазів виявилася статистично значущою (HR = 0,83; p = 0,14 і HR = 0,81; p = 0,16 відповідно).
На підставі отриманих результатів дослідники прийшли до висновку про те, що прийом гіполіпідемічних препаратів під час проведення ад'ювантної гормонотерапії знижує ризик рецидиву у хворих на ранній РГЗ.
Проте, вони вважають, що необхідне проведення проспективних рандомізованих досліджень з метою підтвердження цих даних.

За матеріалами ASCO; Borgquist S, Giobbie-Hurder A, Ahern T, et al. Cholesterol, cholesterol-lowering medication use, and breast cancer outcome in the BIG 1-98 study. Journal of Clinical Oncology - published online before print , 2017.