"Метастатический рак прямой и ободочной кишки: возможности персонифицированного лечения". Ковальов О.О., д.мед.н., професор, зав. кафедри онкології ЗМАПО, головний експерт МОЗ України за фахом "Онкологія".

Матеріали НПК "Сучасний погляд на хірургічне лікування раку ободової кишки”, 03 червня 2017 р., м. Харків