Питання оптимальної тривалості ад'ювантної хіміотерапії у хворих на колоректальний рак 3 стадії. Презентовано результати проспективного аналізу клінічних досліджень 3 фази ( за даними публікацій ASCO 2017)

Стандартом ад'ювантної хіміотерапії хворих на колоректальний рак III стадії вважалися режими на основі оксаліплатину протягом 6 місяців. Однак, питання тривалості лікування завжди залишався дискутабельним через кумулятивну нейротоксичність, обумовлену призначенням оксалиплатину. На щорічній нараді ASCO 2017 було представлено результати проспективного аналізу 6 рандомізованих клінічних досліджень 3 фази (SCOT, TOSCA, Alliance / SWOG 80702, IDEA France (GERCOR / PRODIGE), ACHIEVE, HORG). Головна ідея цієї презентації: ад'ювантна хіміотерапія за схемами FOLFOX / XELOX, що проводиться протягом 3 місяців, є не менш ефективним, ніж стандартна (6 місяців) тривалість лікування. Основним критерієм ефективності був показник безрецидивного виживання (DFS).
Було проаналізовано дані 12 834 пацієнтів з 12 країн світу, які брали участь в дослідженнях з червня 2007 по грудень 2015 року. Розподіл за стадіями:
- 13% -T1-2;
- 66% - T3;
- 21% - T4;
- 28% - N2.
Хіміотерапія за схемою XELOX була проведена 40% пацієнтам. У порівнянні з 3 місяцями лікування нейротоксичность ≥3 ступеня була вищою в групах хворих з 6-місячним режимом хіміотерапії (16% у порівнянні з 3% FOLFOX, 9% у порівнянні з 3% XELOX, p <0,0001). Медіана спостереження - 39 місяців. Рецидив захворювання був зареєстрований у 3263 пацієнтів. Показник 3-річної DFS був незначно нижче в групах хворих з 3-місячним режимом хіміотерапії (74,6% у порівнянні з 75,5% відповідно). Режим хіміотерапії впливав на різницю в 3-річної DFS і склав 75,9% у порівнянні з 74,8% (3 у порівнянні з 6 міс. за схемою XELOX) і 73,6% у порівнянні з 76,0% (3 у порівнянні з 6 міс. за схемою FOLFOX ). Показник 3-річної DFS у хворих з низьким ризиком рецидиву захворювання (ураження 1-3 лімфатичних вузлів) був рівним як у хворих з хіміотерапією, що проводиться протягом 3 місяців (83,1%), так і протягом 6 місяців (83,3 %). Ступінь клінічно значущої (≥2 ступеня) нейротоксичності залежала від режиму хіміотерапії і при порівнянні з 3 місяцями лікування була значно вищою у хворих, які отримували її протягом 6 місяців (45% vs 15% за схемою FOLFOX і 48% у порівнянні 17% за схемою CAPOX ).
Джерело: Shi Q, Sobrero A, Shields A, et al. 2017 ASCO Annual Meeting. Abstract number LBA1.

vista vstavki cancer gastric 3