Сучасні ендоскопічні технології у діагностиці та лікуванні раку ободової кишки – досвід клініки «Оберіг».  Яковенко В.О., канд.мед.наук, завідувач відділенням ендоскопії та малоінвазивної хірургії клініки «Оберіг».

Матеріали НПК "Сучасний погляд на хірургічне лікування раку ободової кишки”