Комбіновані оперативні втручання з приводу раку ободової кишки. Ілья Гоцадзе, д.мед.н. (Грузія).

Матеріали НПК "Сучасний погляд на хірургічне лікування раку ободової кишки”