ASCO 2017: Роль молекулярного скринінгу у хворих поширеним рефрактерним раком (аналіз даних перших 2490 хворих, які взяли участь в дослідженні ProfiLER)

Однією з робіт, представлених на ASCO 2017, стали результати молекулярного дослідження ProfiLER (NCT01774409). Його метою була оцінка генетичних змін у хворих поширеними формами злоякісних новоутворень і визначення тактики лікування відповідно до виявлених змін. На момент зрізу даних (січень 2017 р.) в дослідження було включено 2490 хворих. Медіана віку учасників склала 59 років, більше половини (55%) пацієнтів були жінками. В цілому було проаналізовано 1826 (73,3%) зразків, 301 (12%) ще знаходяться в роботі. З технічних причин у 363 (14,6%) хворих зразки пухлини проаналізувати не вдалось. Серед виявлених злоякісних новоутворень були наступні: колоректальний рак (10,3%), пухлини жіночої репродуктивної системи (9,5%), рак молочної залози (8,8%), пухлини голови і шиї (7,1%), саркоми ( 7,1%), а також злоякісні новоутворення головного мозку (6,5%). У 940/1826 (51,5%) пацієнтів була знайдена як мінімум 1 активуюча мутація. З них у 579 хворих мутація була тільки у 1, у 358 - ≥2. Мутації, ампліфікації і гомозиготні делеції були виявлені в 55,3%, 42,1% і 25,5% зразків відповідно. Найбільш часто зустрічалися мутації генів KRAS (n = 156; 8,5%), PIK3CA (n = 150; 8,2%), гомозиготна делеція гена CDKN2A (n = 174; 9,5%), гомозиготна делеція гена PTEN (n = 49, 2,7%), CCND1 (n = 97; 5,3%), FGFR1 (n = 56; 3,1%), MDM2 (n = 53; 2,9%), HER2 (n = 42 ; 2,3%) і HER1 (n = 41; 2,2%).
Згідно виявленими генетичними змінами таргетная терапія була рекомендована 644 хворим. З них терапія була ініційована 101 учаснику (пухлини жіночої репродуктивної системи [28%], пухлини шлунково-кишкового тракту [18%], рак молочної залози [12%]). Серед отриманих препаратів були інгібітори mTOR (39%), антиангіогенні інгібітори тирозинкіназ (21%), інгібітори тирозинкінази EGFR (9,8%), інгібітори клітинного циклу (6,9%). Відповідь на проведене лікування була наступною: повна відповідь (n = 2; 2,3%), часткова відповідь (n = 13; 15,1%), стабілізація захворювання (n = 29; 33,7%), прогресування захворювання (n = 42; 48,8%). Медіана виживаності без прогресування склала 2,8 міс. (95% ДІ 2,2-3,5).

Джерело: Tredan O, Corset V, Wang Q, et al. 2017 ASCO Annual Meeting. Abstract number LBA100.