ASCO 2017: оптимальна тривалість ад'ювантної хіміотерапії у хворих на колоректальний рак 3 стадії. Результати проспективного аналізу 6 клінічних досліджень 3 фази

З 2004 р стандартом ад'ювантної хіміотерапії хворих на колоректальний рак III стадії є режими на основі оксаліплатину, що проводяться протягом 6 місяців. Незважаючи на існуючий стандарт, питання тривалості лікування завжди залишався спірним, що було обумовлено кумулятивною нейротоксичністью, обумовленою призначенням оксалиплатина. Одним з досліджень, представлених на ASCO 2017, стали результати проспективного аналізу 6 рандомізованих клінічних досліджень 3 фази (SCOT, TOSCA, Alliance / SWOG 80702, IDEA France (GERCOR / PRODIGE), ACHIEVE, HORG). Їх метою було довести, що ад'ювантна хіміотерапія за схемами FOLFOX / XELOX, що проводиться протягом 3 місяців, є не менш ефективною, ніж стандартна (6 місяців) тривалість лікування по цих режимах. Основним критерієм ефективності був показник безрецидивного виживання (БРВ).
В цілому було проаналізовано дані 12 834 пацієнтів з 12 країн світу, які брали участь в дослідженнях з червня 2007 по грудень 2015 р. Розподіл за стадіями був наступним: 13% T1-2, 66% T3, 21% T4; 28% N2. Хіміотерапія за схемою XELOX була проведена 40% пацієнтам. У порівнянні з 3 місяцями лікування нейротоксичность ≥3 ступеня була вищою в групах хворих, у яких хіміотерапія проводилась протягом 6 місяців (16% vs 3% FOLFOX, 9% vs 3% XELOX, p <0,0001). При медіані спостереження 39 міс. рецидив захворювання був зареєстрований у 3263 пацієнтів. Показник 3-річної БРВ був незначно нижче в групах хворих, кому хіміотерапія проводилась протягом 3 місяців (74,6% vs 75,5% відповідно). Режим хіміотерапії впливав на різницю в 3-річної БРВ і склав 75,9% vs 74,8% (3 vs 6 міс. за схемою XELOX) і 73,6% vs 76,0% (3 vs 6 міс. за схемою FOLFOX ). Показник 3-річної БРВ у хворих з низьким ризиком рецидиву захворювання (ураження 1-3 лімфатичних вузлів) був рівним як у хворих з хіміотерапією, що проводиться протягом 3 місяців (83,1%), так і протягом 6 місяців (83,3 %). Ступінь клінічно значущої (≥2 ступеня) нейротоксичності залежала від режиму хіміотерапії, і при порівнянні з трьома місяцями лікування була значно вищою у хворих, які отримували її протягом шести місяців (45% vs 15% за схемою FOLFOX і 48% vs 17% за схемою CAPOX).

Джерело: Shi Q, Sobrero A, Shields A, et al. 2017 ASCO Annual Meeting. Abstract number LBA1.