“Применение молекулярных методов в диагностике онкологических заболеваний”. Шапочка Д.О., завідувач відділу молекулярної патології та генетики патоморфологічної лабораторії «CSD Health Care».

Матеріали VІІI Міжрегіональної НПК «Дніпровські читання»

«Сучасні тенденції в онкології: теорія та практика»