Лікування хворих на меланому з метастазами в сторожові лімфатичні вузли - радикальна лімфаденектомія або динамічне спостереження?

Відомо, що виконання біопсії сторожового лімфатичного вузла (СЛВ) сприяє збільшенню специфічної виживаності хворих на меланому, що мають проміжну (1,2-3,5 мм) глибину інвазії пухлини. Незважаючи на це, питання виконання радикальної лімфаденектомії у хворих з позитивними СЛВ до теперішнього часу залишається відкритим.
Автори клінічного дослідження, проведеного Faries і співавторами, оцінили, яку роль надає негайне виконання лімфаденектомії в порівнянні з вичікувальною тактикою (під контролем УЗД) на специфічну виживаність хворих на меланому, що мають мікрометастази в СЛВ за даними біопсії. Результати цієї роботи були опубліковані в червні цього року в журналі The New England Journal of Medicine. Крім поставленої мети авторами також оцінювались безрецидивна виживаність (БРВ) та загальна частота метастазування у не сторожеві лімфатичні вузли.
Відповідно до отриманих результатів негайне виконання лімфаденектомії не сприяло збільшенню специфічної виживаності хворих на меланому. В аналіз увійшли 1934 хворих, дані яких були вивчені із застосуванням ITT-аналізу (аналіз даних всіх включених хворих), або тисячу сімсот п'ядесят п'ять пацієнтів, дані яких були оцінені з використанням «per protocol analysis» (хворі, які завершили дослідження). Відповідно до останнього при медіані спостереження 43 міс. медіана 3-річної специфічної виживаності хворих на меланому не відрізнялася між порівнюваними групами (86 ± 1,3% в групі дисекції і 86 ± 1,2% в групі спостереження; p = 0,42). Показник 3-річної БРВ був незначно вищим в групі дисекції (68 ± 1,7% і 63 ± 1,7% відповідно; p = 0,05). Метастатичне ураження не сторожових лімфатичних вузлів, виявлене у 11,5% хворих в групі дисекції, було важливим фактором прогнозу рецидиву захворювання (ВР = 1,78; p = 0,005). Лімфедема була діагностована у 24,1% хворих в групі дисекції і 6,3% пацієнтів у групі спостереження.
На підставі отриманих результатів автори дослідження зробили висновок про те, що негайне виконання лімфаденектомії сприяє досягненню більш високого рівня регіонального контролю і має прогностичну значимість, але не збільшує специфічну виживаність хворих на меланому, що мають мікрометастази в СЛВ за даними біопсії.

Джерело: Faries M, Thompson J, Cochran A, et al. Completion dissection or observation for sentinel-node metastasis in melanoma. N Engl J Med 2017; 376: 2211-2222.