“Комбіноване лікування агресивного місцево-поширеного та метастатичного раку шийки матки”. Володько Н.А., д.мед.н., професор кафедри онкології та медичної радіології  ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Матеріали VІІI Міжрегіональної НПК «Дніпровські читання»

«Сучасні тенденції в онкології: теорія та практика»