“Застосування гіпертермічної хіміоперфузії в лікуванні канцероматозу черевної порожнини”. Максимовський В.Є., канд.мед.наук, асистент кафедри онкології ОНМУ.

Матеріали VІІI Міжрегіональної НПК «Дніпровські читання»

«Сучасні тенденції в онкології: теорія та практика»