Тактика після видалення метастазів: стереотаксична радіохірургія чи опромінення всього головного мозку?

Brown P, Ballman K, Cerhan J, et al. 

У порівнянні з опроміненням всього головного мозку, проведення стереотаксичного опромінення в післяопераційному періоді, меншою мірою викликає зниження когнітивних здібностей хворих, при цьому показники по загальній виживаності (ЗВ) є співставними. Такі результати були отримані в клінічному дослідженні 3 фази NCCTG N107C / CEC.3 і представлені Brown і співавторами в журналі The Lancet Oncology.
У проведеному ними відкритому дослідженні взяли участь 194 хворих, які отримували лікування в клініках США і Канади. З листопада 2011 по листопад 2015 року всі учасники були рандомізовані на 2 групи, одній з яких (n = 98) було виконано післяопераційне стереотаксичне опромінення в дозі 12-20 Гр однофракційно (величина дози визначалася об'ємом післяопераційної порожнини). Другій групі (n = 96) було виконано опромінення всього головного мозку протягом 10 днів (СОД 30 Гр) або 15 днів (СОД 37,5 Гр). Критерієм включення була наявність одного віддаленого вогнища метастатичного ураження в головному мозку з об'ємом післяопераційної порожнини <5,0 см в максимальному вимірі.

Рандомізація була виконана з урахуванням віку хворих, тривалості контролю над екстракраніальнмим проявами захворювання, кількості метастатичних вогнищ в головному мозку, гістології, максимального діаметру післяопераційної порожнини. Основними критеріями ефективності проведеного лікування були показники виживаності без погіршення когнітивних здібностей і ЗВ.

Медіана спостереження склала 11,1 міс. Медіана виживання без погіршення когнітивних здібностей склала 3,7 міс. в групі стереотаксичної радіохірургії і 3,0 міс. в групі опромінення всього головного мозку (HR = 0,47, p <0,0001). Частота погіршення когнітивних здібностей через 6 міс. склала 52% (серед доступних для оцінки 54 пацієнтів) і 85% (серед доступних для оцінки 48 пацієнтів), відповідно (p <0,00031). Медіана ЗВ була 12,2 міс. і 11,6 міс. відповідно (HR = 1,07; p = 0,70).

Небажані явища ≥3 ступеня, обумовлені проведеним лікуванням, були зареєстровані у 12% хворих в групі стереотаксичного опромінення і 18% пацієнтів в групі опромінення всього головного мозку. Серед них найчастіше зустрічалися стомлюваність (2%) і задишка (2%) в групі стереотаксичного опромінення, а також порушення когнітивних функцій (5%), погіршення слуху (4%), дегідратація (3%) і нудота (2%) в групі опромінення всього головного мозку.

На підставі отриманих результатів дослідники зробили висновок про те, що в порівнянні з стереотаксичним опроміненням порушення когнітивних функцій частіше зустрічалося у хворих, яким було виконано опромінення всього головного мозку. Різниці в ЗВ між порівнюваними групами виявлено не було. Будучи більш безпечною альтернативою опроміненню всього головного мозку, виконання стереотаксичної радіохірургії є потенційним стандартом лікування хворих після операції.

За матеріалами The Lancet Oncology, Липень, 2017.