Харківська медична академія післядипломної освіти
Асоціація радіологів України
Всеукраїнська асоціація рентгенологів
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Suchasní teoretichní ta praktichní aspektiva radíologíí1

ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології
(до 90-річчя кафедри променевої діагностики ХМАПО)»

21-22 вересня 2017 р. м. Одеса

Організаційний комітет Конгресу:

Голова комітету:
ректор ХМАПО, проф. Хвисюк Олександр Миколайович

Члени комітету:
проф. Шармазанова О.П.
д.м.н. Рогожин В.О.
к.м.н. Бортний М.О.
к.м.н. Шаповалова В.В.
проф. Мечев Д.С.
д.м.н. Ялинська Т.А.
к.т.н. Коваленко Ю.М.
проф. Щербіна О.В.
Маріо Таха
Дереш Н.В.
Мангов А.В.

Місце проведення: пансіонат "Совіньйон" Зал №1 — великий конференц-зал
Зал №2 — малий конференц-зал
м. Одеса, пров. Південно-санаторний, 2

Просимо усіх учасників та гостей конференції
під час проведення засідань вимикати свої мобільні телефони або переводити їх у беззвучний режим!


21 вересня

ЗАЛ №1

Головуючі: Рогожин В.О., Шармазанова О.П., Ялинська Т.А., Щербина О.В.

9.30-10.00 Відкриття конференції

10.00-10.30 90 років кафедрі променевої діагностики ХМАПО – здобутки та досягнення
Шармазанова О.П., Харків

10.30-11.00 Стандарти в радіології. Завідувач відділенням: лікар чи адміністратор?
Морозов С.П., Москва

11.00-11.15 Subtraction techniques or Dual Energy: what to choose when?
Cornelis Verlooij, Zoetermeer, the Netherlands

11.15- 11.30 Цифрова рентгенодіагностика в Україні: реалії та перспективи
Коваленко Ю.М., Київ

11.30-11.45 Від цифрової рентгенографії до рентгенівського томосинтезу
Мірошниченко С.І., Київ

11.45-12.00 Інноваційні технології сучасних методів візуалізації в радіології від компанії- виробника SHIMADZU CORPORATION (Японія) Поповичев К.М., Київ

12.00-12.15 Досвід організації індивідуального робочого місця променевого діагноста
Ребенков С.О., Київ

12.15-12.40 Кава-пауза

12.40-12.50 Застосування МСКТ-ангіографії для виявлення патології і особливостей анатомічної будови екстра- та інтракраніальних артерій
Давиденко Я. В., Кременчук

12.50-13.00 Вивчення можливостей МРТ у діагностиці та стадіюванні раку легенів та метастатичного ураження лімфатичних вузлів межистіння
Одарченко С.П., Горошенко О.В., Сподін А.В., Гайдук Р.В., Кропивницький

13.00-13.30 Діагностика і диференційна рентгенодіагностика раку шлунка
Бортний М.О., Харків

13.30-14.00 Роль КТ в діагностиці та оцінці лікування злоякісних пухлин товстої кишки
Катерина Кульпіна, Харків

14.00-15.00 ОБІД

Головуючі: Шармазанова О.П., Ялинська Т.А., Щербина О.В., Маріо Таха

15.00-15.30 КТ в передопераційному плануванні при пухлинних ураження печінки. КТ волюмометрія
Олександр Чуканов, Київ

15.30-16.00 MRI of liver tumors
Sukru Mehmet Erturk, Istanbul

16.00-16.30 Помилки в діагностиці пухлино подібних захворювань печінки, шляхи їх корекції із застосуванням методів променевої діагностики (УЗД, КТ, МРТ, ПЕТ/КТ) і їх зіставлення з результатами патоморфологічних досліджень
Соколов В.М., Одеса

16.30-16.40 Мультимодальний підхід до діагностики патології жовчного міхура
Нікітіна О.В., Одеса

16.30-16.40 Перерва

16.40-17.10 Застосування радіочастотної абляції при лікуванні пацієнтів із метастатичними пухлинами
Балака С.М., Харків

17.10-17.40 Лекція від генерального партнера конференції 17.40-17.50 «Підводні камені» товстої кишки при оглядовій УЗД органів черевної порожнини
Жайворонок М.М.,Федусенко О.А., Київ

17.50-18.00 Cудинні синдроми в абдомінальній радіології (випадки з практики)
Баранішина А.О., Баранішин О.А., Сімрок Д.В., Шаповалов Т.М., Гриценко І.Й.,
Паламарь А.І., Дереш Н.В., Київ


ЗАЛ №2

Головуючі: Шаповалова В.В., Дереш Н.В.

12.40-13.10 Конусно-променева комп’ютерна томографія в стоматології
Володимир Студент, Львів

13.10-13.40 Особливості КТ діагностики раку легенів
Милян Ю.П., Львів

13.40-14.10 Променева діагностика поєднання раку та туберкульозу легень
Шаповалова В.В., Спузяк Р.М., Харків

14.10-15.00 ОБІД

15.00-18.00 Школа з нейрорадіології.
Невідкладна нейрорадіологія

Головуючі: Мангов А.В., Миронова Ю.А., Cem Calli

15:00 - 15:20 Травма голови
Андрій Мангов, Харків

15:20 - 15:40 Spinal trauma
Cem Calli, Izmir

15:40 - 16:00 Інсульт - класифікація, візуалізація та еволюція змін мозку
Юлія Миронова, Сімферополь-Київ

16:00 - 16:20 Гострий інсульт — ознаки раннього виявлення на КТ та алгоритм для тромболізису
Андрій Мангов, Харків

16:20 - 16:40 Spontaneous intracranial hemorrhage
Cem Calli, Izmir

16:40 - 17:00 Emergency infections of CNS
Cem Calli, Izmir

17:00 - 17:20 Невідкладна нейрорадіологія в педіатрії - яку несподівану ситуацію ми можемо побачити
Андрій Мангов, Харків

17:20 - 17:40 Neurooncology and postoperative emergency
Cem Calli, Izmir

17:40 - 18:00 Spinal cord emergency
Cem Calli, Izmir


22 вересня

Ранкове засідання: Шармазанова О. П., Бортних М. О., Ялинська Т.А.

9.30-10.00 ASL- и DSC-перфузія в онкорадіології на прикладі клінічних випадків
Кенігсберг К., Мінськ

10.00-10.30 Клінічна анатомія в радіологічному розрізі - жіночий таз
Кирил Петров, Москва

10.30-11.00 Променева діагностика пухлин яєчників
Ірина Трофименко, Москва

11.00-11.40 МРТ та ПЕТ/КТ при раку шийки матки Березовский Александр Викторович, Батумі, Поддубний К.В.,
Кенигсберг Константин Яковлевич, Мінськ

11.40-11.50 Можливості використання даних магнітно- резонансної томографії для планування променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози
О.В. Сафронова, Т.В. Удатова, Я.В. Кметюк, Київ

11.50-12.15 Кава-брейк

12.15-13.00 Перша пара майстер-класів

Зал 1 Диференційна рентгенодіагностика захворювань кульшового суглоба
Шармазанова О.П., Харків

Зал 2 Інтерстиціальні пневмонії: у фокусі ідіопатичний легеневий фіброз
Дереш Н.В., Киев

13.00-13.05 Перерва

13.05-13.50 Друга пара майстер-класів

Зал 1 Диференційна променева діагностика туберкульозу легень
Шаповалова В.В., Харків

Зал 2 МРТ діагностика патології ліктьового суглоба
Ірина Трофименко, Москва

13.50-13.55 Перерва

13.55-14.40 Третя пара майстер-класів

Зал 1 Діагностика інвазивного ендометріозу
Маріо Таха, Одеса

Зал 2 Ураження спинного мозку та оболонок
Мангов А.В. Харків

14.40-14.45 Перерва

14.45-15.30 Четверта пара майстер-класів

Зал 1 МРТ діагностика патології кисті
Ірина Трофименко, Москва

Зал 2 Стадіювання раку легенів
Андрій Мангов, Харків

15.30-15.40 Обговорення змін кваліфікаційних характеристик в радіології
Ялинська Т.А., Київ

Заключне засідання: Шармазанова О. П., Бортних М. О., Ялинська Т.А.

15.40-16.00 Закриття конференції

Suchasní teoretichní ta praktichní aspektiva radíologíí2