Дослідження PACIFIC: Дурвалумаб стане новим стандартом терапії місцевопоширеного нерезектабельного недрібноклітинного раку легені III стадії (ESMO 2017)

У більшості пацієнтів з місцевопоширеним нерезектабельним недрібноклітинним раком легені (НКРЛ) розвивається прогресування захворювання, незважаючи на проведення радикальної хіміопроменевої терапії. У дослідженні III фази проводилося порівняння дурвалумаба (антитіла до ліганду 1 білка програмованої клітинної загибелі (PD-L1)) в якості консолідуючої терапії з плацебо у пацієнтів з III стадією НКРЛ за відсутності прогресування захворювання після по крайній мірі 2 циклів хіміопроменевої терапії на основі препаратів платини.

pemetrexed vista noviybaner

Пацієнти рандомізовані в співвідношенні 2:1 в групу дурвалумаба (в дозі 10 мг/кг внутрішньовенно) або плацебо 1 раз в 2 тижні протягом 12 місяців. Досліджуваний препарат вводився протягом 1-42 днів після проведення хіміопроменевої терапії. Рівноправними первинними кінцевими точками були виживаність без прогресування, що оцінювалось  незалежними централізованими експертами в сліпому режимі і загальна виживаність, оцінка якої на етапі проміжного аналізу не планувалася. Вторинні кінцеві точки включали 12-місячну і 18-місячну виживаність без прогресування, частоту об'єктивних відповідей, тривалість відповідей, час до смерті або появи віддалених метастазів, а також безпеку.
З 713 пацієнтів, які були рандомізовані, 709 отримали консолідуючу терапію (473 - дурвалумаб, 236 - плацебо). Медіана виживання без прогресування після рандомізації склала 16,8 місяця (95% довірчий інтервал [ДІ] 13,0-18,1) в групі дурвалумаба, в порівнянні з 5,6 місяцями (95% ДІ 4,6-7,8) в групі плацебо (відношення ризиків прогресування захворювання або смерті, з урахуванням стратифікації, склало 0,52; 95% ДІ 0,42-0,65; P <0,001); 12-місячна виживаність без прогресування склала 55,9% і 35,3% відповідно, а 18-місячна виживаність без прогресування - 44,2% і 27,0% відповідно. Частота відповідей була вище в групі дурвалумаба, ніж в групі плацебо (28,4% і 16,0%; P <0,001); крім того, була вище і медіана тривалості відповідей (відповіді, які зберігалися через 18 місяців, відзначалися у 72,8% і 46,8% пацієнтів відповідно). Медіана часу до смерті або появи віддалених метастазів також була більше в групі дурвалумаба, ніж в групі плацебо (23,2 місяця і 14,6 місяця відповідно; P <0,001). Небажані явища ступеня 3 або 4 мали місце у 29,9% пацієнтів, які отримували дурвалумаб, і у 26,1% пацієнтів, які отримували плацебо; найбільш поширеним небажаним явищем ступеня 3 або 4 була пневмонія (4,4% і 3,8% відповідно). Досліджуваний препарат був скасований у зв'язку з небажаними явищами у цілому у 15,4% пацієнтів в групі дурвалумаба і у 9,8% пацієнтів у групі плацебо.
Виживання без прогресування була значно вищою в групі дурвалумаба, ніж в групі плацебо. З боку вторинних кінцевих точок також зазначалася перевага дурвалумаба

Джерело: ESMO 2017; Antonia SJ, et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017 Sep 8. doi: 10.1056 / NEJMoa1709937.