МРТ та ПЕТ/КТ в діагностиці раку шийки матки. Березовский О.В., Батумі, Поддубний К.В., Кенигсберг К.Я., Мінськ. Матеріали НПК з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології (до 90-річчя кафедри променевої діагностики ХМАПО)»