Дослідження IFCT-0302 - питання про доцільність регулярної комп'ютерної томографії після резекції НДРЛ (ESMO 2017)

У дослідженні III фази IFCT-0302 порівнюється стратегія мінімальної інтенсивності спостереження зі стратегією регулярних обстежень за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) після радикальної резекції пухлини у пацієнтів з недрібноклітинним раком легені (НДРЛ).
Оптимальна схема спостереження за пацієнтами з НДРЛ, яким проведена повна резекція пухлини, залишається неясною після результатів дослідження IFCT-0302, представленого на конгресі Європейського товариства медичної онкології (ESMO) в Мадриді, згідно з якими не виявлено відмінностей в загальній виживаності в залежності від того, чи проводилася КТ в рамках подальшого спостереження чи ні. Фактично ж результати цього дослідження ставлять під сумнів обов'язковість регулярних КТ.
В дане багатоцентрове дослідження були включені 1775 пацієнтів, яким була проведена повна резекція НДРЛ з I по IIIA стадії, а візити в рамках спостереження проводилися кожні 6 місяців протягом перших 2 років і далі щорічно протягом 5 років після оперативного втручання.
Пацієнти рандомізовані в контрольну групу спостереження у вигляді клінічної оцінки та рентгенографії грудної клітини або в експериментальну групу, де до контрольного обсягу спостереження додавалася КТ грудної та черевної порожнини, а також бронхоскопія (в разі аденокарцином - необов'язкова).
Після медіани тривалості спостереження 8 років і 10 місяців значущих відмінностей в загальній виживаності між групами не було (відношення ризиків [HR] = 0,95; 95% довірчий інтервал [ДІ] = 0,82-1,09; P = 0,37 ): медіана склала 99,7 місяці в контрольній групі і 123,6 місяці в експериментальній групі.
3-річна безрецидивна виживаність також була схожою, 63,3% і 60,2% відповідно; крім того, однаковою була і 8-річна загальна виживаність: 51,7% і 54,6% відповідно.
Автори вважають висновки неоднозначними. Роль КТ в алгоритмі спостереження пацієнтів, які отримали хірургічне лікування, залишається під питанням.

Конгрес ESMO 2017