Можливості пеметрекседу в хіміотерапії недрібноклітинного раку легень. Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО

Протипухлинні антиметаболіти та їх роль в терапії раку. Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня