Недрібноклітинний рак легенів: сучасні стандарти з акцентом на хіміотерапію аденокарциноми. Шпарик Я.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, зав. відділенням хіміотерапії ЛДОРЛДЦ

Протипухлинні антиметаболіти та їх роль в терапії раку. Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня