Гормонорезистентність раку молочної залози: механізми та шляхи подолання. Ковальов О.О.,  д.мед.н., професор, зав. кафедри онкології ЗМАПО МОЗ України

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня