Роль медикаментозної оваріальної супресії у хворих на рак молочної залози пременопаузального віку. Тимовська Ю.О., канд.мед.наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О.Богомольця

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня