Ендокринна терапія РМЗ в постменопаузі: сучасні стандарти. Зотов О.С., канд.мед.наук, доцент  кафедри онкології НМУ ім. О.О.Богомольця.

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня.