Неоад'ювантна терапія раку грудної залози з гіперекспресією HER2. Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач науково-дослідним відділенням пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії НІР.

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня.