Рідинна біопсія пухлини на основі визначення циркулюючої пухлинної ДНК. Кліменко С.В., д.мед.н, професор кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, зав. відділом медичної генетики ІЕР ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня.