Як попередити кістково-метаболічні ускладнення під час ендокринотерапії у хворих на РМЗ? Тимовська Ю.О., канд. мед. наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О. О. Богомольця.

Матеріали НПК «Персоніфікація лікування онкологічних захворювань у жінок» м. Львів, 2 грудня 2017 р.