Дослідження ефективності неоад'ювантної терапії «бевацизумаб + пеметрексед і карбоплатин» у пацієнтів із неоперабельною аденокарциномою легені III стадії (GASTO 1001, фаза 2)

Ou W1, Li N1,2, Wang SY1, Li J3, Liu QW1, Huang QA4, Wang BX5.

Department of Thoracic Surgery, Sun Yat-sen University Cancer Center; State Key Laboratory of Oncology in South China; Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, China.
2 Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center; State Key Laboratory of Oncology in South China; Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, China.
3 Department of Ultrasound, Sun Yat-sen University Cancer Center; State Key Laboratory of Oncology in South China; Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, China.
4 Department of Thyroid and Breast Surgery, The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
5 Breast Tumor Center, Sun Yat-sen Memorial Hospital; Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

Передумови: Метою цього 2 етапу дослідження була оцінка ефективності та безпеки індукційної терапії бевацизумабом плюс хіміотерапії з подальшим хірургічним лікуванням у пацієнтів із неоперабельною аденокарциномою легені III стадії.

МЕТОДИ: Автори досліджували індукційну терапію бевацизумабом (7,5 мг/кг) плюс пеметрексед (500 мг/м2) і карбоплатин (площа під кривою операційної характеристики діагностичного методу (AUC) = 5)*, з подальшим оперативним лікуванням у пацієнтів із неоперабельною аденокарциномою легені III стадії віком від 18 до 65 років. Пацієнти отримували неоад'ювантну терапію кожні 3 тижні протягом 4 циклів. Хірургічне лікування призначалося через 3-4 тижні після останнього циклу неоад'ювантної терапії, після чого медична бригада оцінювала статус резектабельності пухлини у кожного пацієнта. Первинною кінцевою точкою був «індекс резектабельності пухлини».

РЕЗУЛЬТАТИ: З квітня 2012 по квітень 2014 року 42 пацієнта були зареєстровані в дослідженні і отримали бевацизумаб плюс пеметрексед і карбоплатин. 3 і 4 ступінь побічних реакцій, пов'язаних з терапією, включала патологічну стомлюваність у 5 пацієнтів, нейтропенію - у 4 пацієнтів, гіпертонію - у 1 пацієнта, анемію - у 1 пацієнта і тромбоцитопенію - у 1 пацієнта. Один пацієнт досяг повної відповіді, 22 - часткової відповіді, 17 - стабілізації процесу, 2 - прогресування захворювання. Після неоад'ювантної терапії 31 пацієнт (73,8 %) зазнали хірургічного втручання, в тому числі - 11 пацієнтам, яким була проведена пневмонектомія. Повна (R0) резекція була досягнута у 22 пацієнтів (52,4 %). Повторна операція потрібна була 1 пацієнтові, у зв'язку з виникненням кровотечі з міжреберної артерії. Периопераційних тромбоемболічних подій або проблем загоєння ран у пацієнтів не спостерігалося. Середній показник виживання без подій становив 15,4 місяці, а 1-річна виживаність склала 56,1%.

ВИСНОВКИ: Неоад'ювантна терапія бевацизумабом в поєднанні з пеметрекседом і карбоплатином з подальшим хірургічним лікуванням видається виправданою і безпечною у пацієнтів із неоперабельною аденокарциномою легені III стадії.

* Чим вище показник AUC, тим якісніший класифікатор, при цьому значення 0,5 демонструє непридатність обраного методу класифікації (відповідає звичайному вгадуванню).

pemetrexed vista logo

Cancer 2016;122:740-747. © 2015 American Cancer Society.