Частина 1. Ранній та місцевопоширений недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ): керівництво з клінічної практики ESMO для діагностики, лікування і подальшого спостереження (Резюме рекомендацій)

Early and locally advanced non small cell lung cancer NSCLC

Захворюваність/епідеміологія

• Скринінг за допомогою низькодозної КТ знижує показники смертності від раку легенів [I, A]. Це твердження ще не готове до позиції повномасштабної аксіоми, головним чином тому, що показник скорочення смертності від раку легень не має чітких доказів підтверджених результатами повторних досліджень і частково через питання, які залишились щодо визначення групи ризику, часу, інтервалу та методу КТ (особливо 2D в порівняно з 3D-оцінкою), методу обробки (хибно-) позитивних результатів і особливо - економічної ефективності, особливо щодо припинення куріння [I, A].

• Скринінг за допомогою низькодозної КТ може проводитися поза клінічними дослідженями, якщо він пропонується в рамках спеціальної програми з контролю якості, в центрі з досвідом проведення такого КТ-скринінгу, з великим об'ємом торакальної онкологічної активної діяльності і наявністю мультидисциплінарної команди [I, B]. 
Кандидатами є активні або колишні серйозні курці (≥ 30 пачко-років (1 пачко-рік = 20 сигарет в день протягом 1 року) або ≤ 15 років з моменту припинення куріння) віком 55-74 роки, які добре обізнані про потенційні переваги та ризики. Пропозицію LDCT - скринінгу слід віднести до програми припинення куріння.

• Скринінг за допомогою низькодозної КТ не слід проводити «навмання», пацієнти, які потребують скринінгу, повинні бути віднесені до спеціальної програми, як рекомендовано вище [V, B].

• Інші методи скринінгу, такі як рентгенографія грудної клітки, аналіз харкотиння або біомаркери, не рекомендуються для клінічного застосування в якості методів скринінгу [I, C].

 

Діагностика

• У пацієнтів з клінічними стадіями I-III рекомендується провести патологоанатомічну діагностику перед початком будь-яких лікувальних маніпуляцій.

• Бронхоскопія є рекомендованим тестом для підтвердження патологоанатомічного діагнозу центрально розташованих пухлин при I-III стадіях з біопсією будь-якого видимого ураження [III, A].

• Патологоанатомічну класифікацію NOS (без додаткових уточнень) слід використовувати тільки в тих випадках, коли неможливо отримати тканину для подальшої класифікації або коли кроки з подальшої класифікації пухлини є непереконливими [V, A].

• Виключення з правил долікувальної діагностики може бути зроблено, якщо досвідчена багатодисциплінарна група вирішить, що ризик отримання зразка для патологічного дослідження може бути неприйнятним у пацієнта, у якого ймовірність злоякісності висока на підставі клінічних та візуальних результатів [III, B].

• Патологоанатомічний діагноз перед початком лікування наполегливо рекомендується підтвердити всім пацієнтам до початку проведення SABR (стереотаксична аблятивна радіотерапія), крім тих випадків, коли мультидисциплінарна група вважає, що відшошення ризику і користі процедури неприйнятне. У такій ситуації прогнозована ймовірність злоякісності переважно повинна становити, щонайменше 85%, виходячи з прийнятих критеріїв [III, B].

• Описовий елемент недавньої класифікації ВООЗ підтипів аденокарциноми слід використовувати, коли це можливо, для опису біопсій, отриманих за допомогою бронхоскопії і пункційної біопсії, проведених під контролем КТ. [III, A].

• Переглянута класифікація аденокарциноми може ідентифікувати групу пацієнтів, для яких було б достатньо проведення анатомічної сублобулярної резекції, а не лобектомії [III, A].

• ФДГ-ПЕТ може сприяти вибору пацієнтів для проведення анатомічної сублобулярної резекції, оскільки низькі значення SUVmax (інтенсивність стандартизованого показника препарату в патологічних осередках) периферичних пухлин вказують на відсутність медіастінальних метастазів [III, A]. Така діагностика може бути проведена інтраопераційно за допомогою відеоадаптивної торакоскопічної біопсії і дослідження біоптату методом заморожених зрізів.

• В окремих випадках може бути прийнятною діагностична анатомічна сублобулярна резекція.

Солітарний легеневий вузол

• Діагностичний підхід до некальцифікованих легеневих лімфовузлів повинен грунтуватися на існуючих стандартних рекомендаціях [III, A], хоча з'являються нові дані про ведення пацієнтів з наявністю уражених лімфовузлів.

• Можливість злоякісності, заснована на методах розрахунку ризиків, які використовуються при проведенні КТ скринінгу, повинна розраховуватися тільки для визначення клінічної оцінки легеневих лімфовузлів, виявлених в більш широкій популяції [V, C].

 

Стадіювання і оцінка ризиків

• У випадках неметастатичного НДКРЛ деталізоване стадіювання місцевопоширеної форми пухлини відповідно до 8-го видання системи TNM-стадіювання і стану кардіопульмональної системи пацієнта визначають вибір лікування [III, A].

Стадіювання місцевопоширеної форми

• Для пухлин частково-солідного типу розмір інвазивного компонента слід використовувати для визначення категорії Т клінічного стадіювання [III, A].

• Субсолідні осередки потребують спеціальної радіологічної експертизи для оцінки характеру ураження легень [V, A].

• Якщо існують два типи ураження легені, що відповідають двом попереднім критеріям, їх слід оцінювати і лікувати відповідно [III, A].

• Для пацієнтів з атиповими медіастінальними та/або грудними лімфатичними вузлами при КТ і/або ПЕТ-візуалізації рекомендується ендосонографія [I, A].

• Кращим методом для патологоанатомічної верифікації підозрілих вузлів є пункційна біопсія під контролем ендобронхіального УЗД і/або ендоскопічного УЗД [I, A].

• Якщо після проведення ендобронхіального УЗД і/або ендоскопічного УЗД не виявляються уражені лімфовузли при наявності явної обґрунтованої клінічнох підозри - показана медіастіноскопія [I, A].

• Медіастіноскопія - це дослідження з найвищою прогностичною цінністю в плані виключення ураження лімфатичних вузлів середостіння [I, A].

• Проведення скрінінгу з метою виявлення метастазів в мозок за допомогою МРТ може бути корисним для пацієнтів, які були розглянуті для лікувальної терапії. [III, B].

pemetrexed vista logo