Рак шлунку. Діагностика і терапія. Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти

rol pemertexeda cancer2