Роль Пеметрекседу в епоху персоніфікованої терапії недрібноклітинного раку легені. Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти

pemetrexed vista logo