Хірургічна резекція нейроендокринних пухлин підшлункової залози (pNETs) за допомогою мінімально-інвазивної хірургії: лапароскопічний підхід

Shirota T, Nagakawa Y, Sahara Y, Takishita C, Hijikata Y, Hosokawa Y, Nakajima T, Osakabe H, Katsumata K, Tsuchida A.

Department of Gastrointestinal and Pediatric Surgery, Tokyo Medical University, Tokyo, Japan.

Нейроендокринні пухлини підшлункової залози (pNETs) є рідкісною групою новоутворень, що походять з ендокринної частини підшлункової залози. Самі пухлини, які або секретирують або не секретирують сполуки, й обумовлюють симптоми захворювання й можуть бути класифіковані як функціонуючі та не функціонуючі pNET, відповідно. Поширеність таких пухлин останнім часом зросла за рахунок використання більш чутливих методів візуалізації, таких як мультидетекторна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та ендоскопічний ультразвук. Біологічна поведінка pNET дуже сильно відрізняється від індолентних, добре диференційованих пухлин (набагато агресивніші). Найбільш ефективним та радикальним лікуванням pNET є хірургічна резекція. Протягом останнього десятиліття мінімально-інвазивна операція все частіше застосовується при панкреактомії, при лапароскопічній хірургії підшлункової залози (LPS) як альтернатива відкритій панкреатичній хірургії (OPS) у пацієнтів з pNETs. Непорівняльні дослідження показали, що LPS безпечна та ефективна. У добре відібраних групах пацієнтів із ураженнями підшлункової залози було встановлено, що LPS призводить до хороших періопераційних результатів, включаючи зниження інтраопераційної крововтрати, післяопераційного болю, часу до відновлення та тривалості стаціонарного лікування. Незважаючи на обнадійливі результати досліджень з вузькоспеціалізованих центрів з великим досвідом, до теперішнього часу рандомізовані випробування не підтвердили ці висновки. Показання до мінімально інвазивної LPS для пацієнтів з pNETs залишаються невстановленими. Цей огляд показує поточний стан LPS для pNETs.

За матеріалами National Center for Biotechnology Information (NCBI)