Комбінація бевацизумабу з режимами ад'ювантної хіміотерапії в лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені

Комбінація бевацизумабу з режимом ад'ювантної хіміотерапії не сприяє збільшенню загального виживання (ЗВ) хворих на недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ). Такі результати були отримані в клінічному дослідженні III фази E1505 і опубліковані Wakelee і співавторами в журналі The Lancet Oncology.

У проведеному ними дослідженні взяли участь більше 1500 хворих, які протягом 6-12 тижнів після виконання хірургічного втручання були рандомізовані на 2 групи. Одна з них (n=752) отримувала хіміотерапію і бевацизумаб, а друга (n=749) - тільки хіміотерапію. У всіх учасників дослідження була IB (≥4 см) - IIIA стадія захворювання. Режим хіміотерапії - 4 курси терапії цисплатином (75 мг/м2 1 день, кожні 21 день) в комбінації з препаратом, обраним на розсуд дослідника (вінорельбін 30 мг/м2 1 і 8 дні, 25% хворих; доцетаксел 75 мг/м1 день, 23% пацієнтів; гемцитабін 1200 мг/м2 1 і 8 дні, 19% хворих або пеметрексед 500 мг/м2 1 день, 33% пацієнтів). Хворі в групі бевацизумабу отримували бевацизумаб в дозі 15 мг/кг кожен 21 день, починаючи з 1 курсу хіміотерапії і протягом 1 року. Рандомізація була виконана з урахуванням стадії захворювання, гістології, статі та режиму хіміотерапії. У 26% учасників дослідження була IB стадія, 44% - II, 30% - IIIA. У 28% пацієнтів був плоскоклітинний рак.
Медіана спостереження склала 50,3 міс. Медіана ЗВ не була досягнута в групі хіміотерапії і склала 85,8 міс. в групі бевацизумабу (ВР=0,99; p=0,90).
Небажані явища ≥3 ступеня були зареєстровані у 67% пацієнтів в групі хіміотерапії і 83% учасників в групі бевацизумабу. Серед них в групі бевацизумабу найчастіше зустрічалися гіпертензія (8% і 30% відповідно) і нейтропенія (33% і 37% відповідно). Летальний результат був зареєстрований у 15 і 19 хворих відповідно.

На підставі отриманих результатів автори зробили висновок про те, що комбінація бевацизумабу з режимом ад'ювантної хіміотерапії не сприяє збільшенню ЗВ хворих ранніми стадіями раку легені.

За матеріалами: Wakelee H, Dahlberg S, Keller S, et al. Adjuvant chemotherapy with or without bevacizumab in patients with resected non-small-cell lung cancer (E1505): an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology; Volume 18, No. 12, p.1610-1623, December 2017.

pemetrexed vista logo