Сучасні аспекти морфологічної діагностики раку легень. Грифф С., Башинський C. (Берлін, Німеччина)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини", м. Вінниця, 26-27 квітня.