Персоніфікована імунотерапія недрібноклітинного раку легень на основі індивідуальних предиктивних онкомаркерів. Ковальов О.О., д.мед.н., проф., завідувач кафедри онкології ДЗ ЗМАПО МОЗ України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини", м. Вінниця, 26-27 квітня.