Захворюваність на онкоторакальну патологію та стан надання лікувальної допомоги в Україні. Кіркілевський С.І., д.мед.н., проф., завідувач науково-дослідним відділенням пухлин органів грудної порожнини НІР

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини", м. Вінниця, 26-27 квітня.