Можливості неоад'ювантної хіміотерапії хворих на недрібноклітинний рак легень.  Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини", м. Вінниця, 26-27 квітня.