Таргетна хіміотерапія в лікуванні недрібноклітинного раку легень. Колесник О.П., д.мед.н., проф. кафедри онкології ЗДМУ

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини", м. Вінниця, 26-27 квітня.