Еверолімус плюс ендокринна терапія для жінок в постменопаузі з естроген – рецептор позитивним, HER2-негативним поширеним раком молочної залози: клінічне дослідження.

Royce M1, Bachelot T2, Villanueva C3, Özgüroglu M4, Azevedo SJ5, Cruz FM6, Debled M7, Hegg R8, Toyama T9, Falkson C10, Jeong J11, Srimuninnimit V12, Gradishar WJ13, Arce C14, Ridolfi A15, Lin C14, Cardoso F16.

1 University of New Mexico Comprehensive Cancer Center, Albuquerque.
2 Breast Cancer Unit and the Clinical Trial Unit, Centre Léon Bérard, Lyon, France.
3 Service d'Oncologie Médicale, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon, Besançon, France.
4 Department of Oncology, Cerrahpaşa School of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
5 Oncology Service, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil.
6 Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, São Paulo, Brazil.
7 Département d'Oncologie Médicale, Institut Bergonié, Bordeaux, France.
8 Centro de Referência da Saúde da Mulher, Hospital Pérola Byington/Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.
9 Department of Breast Surgery, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan.
10 University of Alabama Comprehensive Cancer Center, Birmingham.
11 Department of Surgery, Breast Cancer Center, Yonsei University Health System, Seoul, Republic of Korea.
12 Department of Internal Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
13 Division of Hematology/Oncology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois.
14 Novartis Oncology, Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, New Jersey.
15 Global Medical Affairs Biostatistics, Novartis Pharma S.A.S., Rueil-Malmaison, France.
16 Breast Unit, Champalimaud Clinical Centre, Champalimaud Foundation, Lisbon, Portugal.

ВАЖЛИВІСТЬ ПРОБЛЕМИ:
Лікування, що спрямовано на мішень рапаміціну ссавців і на естрогенові рецептори, може запобігти або затримати ендокринну резистентність у пацієнтів, які отримують лікування першої лінії поширеного раку молочної залози.

ЦІЛЬ:
Вивчити комбінацію еверолімус плюс ендокринна терапія в режимах першої та другої лінії для лікування жінок в постменопаузі з естроген-рецептор позитивним, HER 2-негативним поширеним раком молочної залози.

ДИЗАЙН, НАПРЯМКИ ТА УЧАСНИКИ:
У багатоцентровому відкритому клінічному дослідженні BOLERO-4 фази 2 з дослідження раку молочної залози 202 пацієнтки були включені та перевірені на відповідність критеріям вивчення.
Дані медіанного аналізу подальшого спостереження були отримані за 29,5 місяців.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ:
Пацієнти отримували первинну терапію: еверолімус 10 мг/добу плюс летрозол 2,5 мг/добу. Друга лінія лікування: еверолімус 10 мг/добу плюс екземестан 25 мг/добу - була запропонована на розсуд дослідника після первінної прогресії захворювання.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ЗАХОДИ:
Первинною кінцевою точкою було визначення показнику виживання без прогресування захворювання при отриманні хворими терапії першої лінії за критеріями оцінки відповідей у ​​солідних пухлинах версії 1.0. Безпека оцінювалася у пацієнтів, які отримували принаймні 1 дозу досліджуваного препарату, та щонайменше 1 оцінку безпеки було проведено після вихідного рівня.

РЕЗУЛЬТАТИ:
У загальній когорті 202 жінок з метастатичним (194 [96,0%]) або місцево поширним (8[4,0%]) раком молочної залози, які отримували терапію першої лінії, середній вік становив 64,0 роки (ймовірне відхилення - 58,0-70,0 років). Медіана виживання без прогресування становила 22,0 місяця (95% ДІ, 18,1-25,1 місяців) у групі еверолімуса та летрозола. Медіана загального виживання не досягнута; Протягом 24 місяців загальна виживаність становила 78,7% (95% ДІ, 72,1% -83,9%). П'ятдесят пацієнтів почали отримувати терапію другої лінії; середня виживаность без прогресування становила 3,7 місяця (95% ДІ, 1,9-7,4 місяця). Нових даних щодо безпеки терапії не отримано. При отриманні терапії першої лінії найбільш поширеною несприятливою подією любих градацій складності був стоматит (139 [68,8%]); найпоширенішим побічним ефектом 3 - 4 класу - анемія (21 [10,4%]). При отриманні терапії другої лінії найбільш поширеними побічними ефектами були стоматит та зниження ваги (по 10 [20,0%] кожного); найпоширенішою серед побічних ефектів 3 - 4 класів була гіпертонія (5 [10.0%]). Загалом під час дослідження спостерігалося 50 летальних випадків (24,8%); 40 з них були визнаними внаслідок основного захворювання (рак молочної залози).

ВИСНОВКИ ТА ЗНАЧИМІСТЬ:
Результати цього дослідження доповнюють існуючу сукупність доказів, що еверолімус плюс ендокринна терапія є хорошим варіантом терапії першої лінії для жінок в постменопаузі з естроген – рецептор позитивним, HER2-негативним поширеним раком молочної залози.

РЕЄСТРАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ:
clinicaltrials.gov Identifier: NCT01698918.

 2018 Mar 22. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.0060.