Інтеграція імунотерапії в клінічну онкологічну практику. Пономарьова О.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.