Сучасні аспекти реконструктивної хірургії молочної залози. Савенков О.Ю., лікар-онкохірург відділення онкохірургії №3 КЗ «КОД» ДОР.

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.